GIRONA 6 ANYS PRIMER TALL I REGENERAICO DEL NOU ARBRE