Fixació de CO2 del clon invitro 112®

Mètode tradicional amb mesuraments de camp

Mètode per escaneig digital